Newscientist.nl

Abonnement van Newscientist.nl

Ben jij helemaal van de wetenschap en wil je graag meer weten over de verschillende wetenschappelijke gebeurtenissen rond de wereld? Dan is Newscientist.nl de plek voor jou. Dit tijdschrift is helemaal in het teken van wetenschap en de ontwikkelingen rond de wereld. Zodat jij altijd helemaal op de hoogte bent van de gebeurtenissen.

Voor de echte wetenschap fan

De abonnementen zelf zijn ook helemaal in het teken van de wetenschap. Ja kan namelijk veel boeken krijgen in combinatie met een abonnement. Deze boeken gaan over van alles en het is je eigen keus wat je wil hebben. Daarnaast heb je ook gewoon korting op normale abonnementen voor als je totaal niet geïnteresseerd bent in de boeken. Newscientist zelf is een magazine die begonnen is in het Engels en later vertaald werd naar het Nederlands en je eens in de maand ontvangt en waar veel verschillende artikels in staan. Deze artikels worden geschreven door de redactie zelf maar ook door beroemde wetenschappers zoals: Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson en Bill Nye.

Abonneren op Newscientist.nl

Abonneren op Newscientist.nl kan op het website en zorgt ervoor dat jij zonder problemen elke maand het tijdschrift binnen krijgt. Ook heb je op de site nog veel dingen die je kan lezen over de wetenschappelijke ontdekkingen van tegenwoordig en de verschillende interviews met beroemde wetenschappers. Dus waar wacht je nog op? Waar probeer je het niet even een halfjaar uit? Dankzij de lage prijs hoef je je niet eens zorgen te maken over de kosten! Klik nu onder om te abonneren!

Terug naar overzicht